image
Drobečková navigace

Společnost > Aktuality > Traktor New Holland T6.180 Methane Power s plynovým motorem zahájil provoz v Česku

Traktor New Holland T6.180 Methane Power s plynovým motorem zahájil provoz v ČeskuNew Holland dokazuje, že pokroku v zemědělské technice lze dosáhnout nejen automatizací různých funkcí, ale i komercializací traktoru poháněného zemním plynem. Nový New Holland T6.180 Methane Power, který je šetrný k životnímu prostředí, byl testován v zemědělském podniku POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo.

V České republice probíhají zkoušky dvou typů traktorů New Holland T6 Methane Power s pohonem na zemní plyn. Jedna z nich se odehrála na pozemcích družstva POOSLAVÍ Nová Ves při sklizni kukuřice, práci s mulčovačem a odvozu balíků slámy z pole.

POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo vzniklo v roce 1999. Ve dvou svých střediscích se zabývá živočišnou výrobou, přičemž v současnosti chová 890 kusů skotu, z toho 440 kusů mladého dobytka a 450 kusů krav holštýnského plemene s denní produkcí mléka cca 11 500 litrů. Družstvo obhospodařuje 1 328 ha, na kterých pěstuje obilniny, řepku, kukuřici, cukrovou řepu a pícniny.

V podniku byla v roce 2012 vybudována bioplynová stanice (BPS), u které byl později navýšen výkon kogenerace na 1 189 kW elektřiny a 676 kW tepla. Většina v ní vyrobené elektřiny je dodávána do sítě, menší část je spotřebovávána přímo v areálu. Teplo z BPS proudí rovněž do obecního bazénu, školky a několika soukromých objektů a firem. Družstvo se dlouhodobě zabývá též testováním traktoru s pohonem na CNG, v minulosti zkoušelo i traktor s pohonem na zemní plyn. Když se tedy naskytla příležitost vyzkoušet sériově vyráběný traktor New Holland T6.180 Methane Power, neváhali toho využít.

Traktor New Holland T6.180 Methane Power je výsledkem vývoje značky New Holland v oblasti využívání alternativních paliv v rámci strategie Clean Energy Leader, jejímž cílem je dekarbonizace zemědělství. Tento traktor je klíčovým nástrojem koncepce energeticky nezávislé farmy. Vývoj udržitelného traktoru započal v roce 2013 a již dospěl do výrobní fáze.

Traktory New Holland T6.180 Methane Power mohou být poháněny biometanem a produkují tak téměř nulové emise CO2. K výrobě biometanu lze využívat jak vlastní vypěstované energetické plodiny, tak zemědělský odpad. Chovatelé dobytka mohou tento cyklus posunout ještě o úroveň výše – výrobou biometanu z chlévské mrvy.

New Holland T6.180 Methane Power poskytuje stejný výkon jako jeho dieselový ekvivalent. Traktor je osazen přepracovaným šestiválcovým motorem FPT NEF o výkonu 175 koní (s navýšením) a objemu 6,7 litru. I točivý moment 740 Nm a servisní interval v délce 600 motohodin zůstal beze změny. Ve srovnání s naftovým motorem má však nová pohonná jednotka až o 30 % nižší provozní náklady. Emise oxidu uhelnatého jsou díky použití plynového motoru sníženy o 80 %, emise nemetanových uhlovodíků o 90 %, nižší je i množství pevných částic (o 98 %), oxidu dusného (o 62 %) a CO2 (o 11 %). Motor je spojen s konvenční převodovkou převzatou z traktorů modelové řady New Holland T6. Převodovka ElectroCommand, částečně řazená pod zatížením, nabízí 16 rychlostních stupňů – 4 skupiny po 4 rychlostech.

Plynový motor konstrukčně vychází z naftového motoru. Liší se však provedením hlav válců a přítomností plynových vstřikovačů a zapalovací svíčky. Plyn je za účelem konstantního, čistého a účinného spalování vstřikován do každého válce motoru. Turbodmychadlo je kvůli vyšším teplotám chlazeno vodou. Výhodou také je, že motor je osazen pouze jednoduchým, bezúdržbovým a třícestným katalyzátorem schovaným pod kapotou. Plynový traktor nabízí svým provozovatelům flexibilitu paliva – může jezdit buď na biometan, nebo na stlačený zemní plyn (CNG).

Traktor New Holland T6.180 Methane Power se tak jeví jako zajímavé řešení pro provozovatele bioplynových stanic a zpracovatele odpadů. Plyn vzniká i v rámci rozkladu rozmanitých organických látek, například v čistírnách odpadních vod, v odpadovém hospodářství, na skládkách odpadů nebo v bioplynových stanicích. Výsledný produkt je označován jako biometan, což je název odkazující na hlavní chemickou složku bioplynu. Bioplyn je prodáván pod značkou CNG, tak jako zemní plyn. Biometan (už vyčištěný bioplyn) je totiž z hlediska složení identický se zemním plynem. Liší se pouze způsobem vzniku.

Aby se z bioplynu stal biometan, musí se v separačním zařízení zbavit nežádoucích příměsí a až pak může být vtlačován do distribuční sítě. Investice do tohoto speciálního zařízení jsou ovšem nemalé (alespoň prozatím), náročný je i jeho servis a samotný provoz. Mimoto je s ním spojená i poměrně složitá legislativa. Separační zařízení proto v České republice aktuálně provozuje jen malý počet BPS. S ohledem na současnou krizi a možnou podporu státu by se situace v budoucnu mohla změnit.

Vhodnou alternativou je proto nyní tankování z distribuční sítě. Plyn tímto způsobem čerpal i testovaný traktor New Holland T6.180 Methane Power v POOSLAVÍ Nová Ves. Místo naftových nádrží byly plněny nádrže uspořádané kolem středu podvozku traktoru. Pro zvýšení kapacity, a tím i dojezdu, je do předního závěsu (nebo zadního závěsu v případě používání čelního nakladače) traktoru možné navíc zavěsit ještě přídavnou nádrž, která plní i funkci závaží (její hmotnost činí 850 kg). Celková kapacita všech nádrží činí 453 litrů plynu (183 litrů v palubních nádržích a dalších 270 litrů v přídavných nádržích).

Kapacita nádrží traktoru New Holland T6.180 Methane Power vystačí v reálném provozu na 4 hodiny práce na silnici nebo s vývodovým hřídelem. V případě práce s krmným vozem je to až 14 hodin. Členové naší redakce měli možnost traktor zastihnout při odvozu silážní kukuřice návěsem MOLČÍK. Na jedno natankování traktor jezdil 3 hodiny. Vzhledem k tomu by obsluha traktoru ocenila zvýšení dojezdu, aby nemuselo docházet k častému tankování. Doplňme však, že tuto překážku lze překonat též správnou organizací práce.

Plnění paliva se provádí prostřednictvím ventilu umístěného poblíž schodů po levé straně kabiny a za pomocí plnicí koncovky NGV1, která je běžná u vozidel s pohonem na zemní plyn. Plnění trvá přibližně 5 minut. Bezpečnostním opatřením je funkce automatické deaktivace přísunu plynu v případě jeho úniku nebo poškození nádrže.