+420 376 375 423
  arbo@arbo-kt.cz

Reference uživatelů sklízecích řezaček New Holland FR na západě Čech + VIDEO

S měnící se podobou našeho zemědělství a s tím souvisejícím nárůstem ploch osetých plodinami určených pro potřeby bioenergetiky, stoupají pochopitelně i nároky na výkonnou sklizňovou techniku.
Komplexní odpověď na stále náročnější požadavky tuzemských farmářů přináší modelová řada sklízecích řezaček FR, která se od uvedení na náš trh stala synonymem hospodárnosti a produktivity nejen v oblasti západních Čech.

Významným poskytovatelem služeb v zemědělství na západě Čech je pan Jaroslav Kupka.  Vůbec prvním strojem v nynějším rozsáhlém strojovém parku se na samém počátku podnikání stala sklízecí mlátička New Holland TX66. Důvěra právě ve značku New Holland není náhodná, protože uskutečnění investice do první mlátičky předcházely úvahy i o dalších významných značkách figurujících v druhé polovině 90. let v regionu. Několik úspěšných let provozu ve službách u nás i na Slovensku utvrdilo nadobro své majitele, že příští nákup techniky bude v budoucnu patřit už jen strojům ze stáje New Holland.  Dalšími členy strojového parku se taky staly sklízecí mlátičky řady CX (roční výkon každé z nich přesahuje hranici 700 ha) a dvě řezačky FX. Dominantou zdejší žluté flotily sklizňových strojů se na jaře 2014 stala sklízecí řezačka FR 600 dodaná prostřednictvím společnosti ARBO, spol. s r.o. se sídlem v Klatovech.

Optimální řešení do každých podmínek

Modelové řada FR zúročuje více než půl století zkušeností ve vývoji  samojízdných sklízecích řezaček. Model FR600, disponující maximálním výkonem 600 koní, je zástupcem inovované modelové řady FR, která je ve výrobním programu společnosti New Holland od roku 2013 a zahrnuje pět modelů s maximálním výkonem od 450 do 850 koní. Záruka plynulosti toku hmoty směrem k řezacímu ústrojí řezačky začíná u sklízecího adaptéru, jehož volitelná výbava Double Drive přizpůsobuje otáčky kotoučů kukuřičného adaptéru a dochází tak ke sladění toku materiálu nezávisle na vkládacích válcích. Takto vhodně rozprostřený a stlačený materiál širokými hydraulicky poháněnými vkládacími válci poté putuje  směrem k řezacímu bubnu o šířce 900 mm a průměru 710 mm.  Ten je při sklizni silážní kukuřice v případě p. Kupky osazen šestnácti páry nožů, které jsou uloženy ve dvou řadách a uspořádány do tzv. „V“ tvaru. Délku řezanky v této konfiguraci lze plynule nastavit od 3 do 16 mm. Do výčtu volitelné výbavy zmiňme také řádkovou navigaci osmiřádkového kukuřičného adaptéru, nadstandardní rozměr předních pneumatik 900/60R38 nebo adaptér určený pro přímou sklizeň rostlin ve fázi mléčné zralosti Marangon.

Druhý rok ve službách

U sklízecí řezačky určené pro celoroční provoz ve službách je kladen důraz na maximální flexibilitu.  Dynamicky reagovat například na změnu ze sklizně travní senáže na kukuřici panu Kupkovi umožňuje systém VARIFLOW™, jehož princip spočívá v zasunutí mačkacích válců CropProcesoru z pracovní polohy a změny polohy metače. Díky rychlé přestavbě je řezačka v krátké době připravena ke sklizni jiné plodiny. Adaptace širokému spektru sklizňových prací je pro řadu zákazníků klíčová. K dispozici má p. Kupka mimo jiné také adaptér pro přímou sklizeň Marangon, který se uplatňuje zpravidla pro přímou sklizeň směsek nebo žita metodou GPS.  

 

Přívětivé provozní parametry

Mezi významné zákazníky p. Kupky patří každoročně společnosti zabývající se intenzivní živočišnou výrobou a současně provozem BPS, kde je každoročně potřeba sklidit více než 350 hektarů silážní kukuřice.         

Část siláže je v takových podnicích určena jako vstupní surovina pro bioplynovou stanici a z části jako krmivo pro skot. V obou variantách je klíčová optimální délka řezanky, která je zobrazena na ovládacím monitoru. V návaznosti na měnících se podmínkách sklizně má obsluha možnost dodatečně upravit délku řezanky a ostatní parametry stroje pohodlně z kabiny řezačky.

Zásadním faktorem ovlivňujícím proces fermentace nebo užitkovost skotu je rovnoměrné narušení zrna.  K tomu přispívají mačkací válce CropProcesoru s drážkováním, jejichž vzdálenost je rovněž nastavována variabilně z kabiny.  „Jediné zrno nezůstává neporušené a vcelku“  potvrzuje obsluha řezačky

Stálá obsluha Tomáš Kupka se s námi podělil o určitou sumarizaci dosavadních zkušeností a především provozních parametrů.  „Skutečně hektické období pro sklízecí řezačku nastává začátkem měsíce září, kdy se v závislosti na aktuálním stavu sušiny, rozbíhá u řady zákazníků naplno sklizeň silážní kukuřice.“
Ačkoli se loňský rok se nesl ve znamení na místní podmínky rekordních výnosů překračujících u silážní kukuřice výnos 40 t/ha, podařilo se během kukuřičné kampaně sklidit přes 600 ha.  Letošní stav porostů nahrával po všech stránkách dosažení rekordních výsledků, a tak nejvyšší denní výkon při sklizni siláže přesáhl za přítomnosti adekvátních odvozců  hranici 40 ha při teoretické délce řezanky 5 mm a spotřebě 30 l/ha. Nejpříznivějších výsledků řezačka za dobu svého působení  dosáhla při sklizni travní senáže se spotřebou 3 l/ha a nebo při sklizni silážní kukuřice pro potřeby ŽV se spotřebou 19 l/ha a délkou řezanky 14 mm, avšak v porostu s výnosem přes 30 t/ha. Přestože spotřeba paliva u sklizňové techniky je vždy závislá na celé řadě faktorů, od počátku provozu modelu FR600 se spotřeba stala velmi oceňovaným parametrem u zákazníků p. Kupky, z nichž někteří mají k dispozici velmi zajímavé srovnání i s konkurenčními značkami řezaček.


 „Velkou roli ať už v oblasti poradenství nebo při řešení náhlých problémů, sehrává  naše úzká spolupráce se servisními mechaniky  společnosti ARBO, která se nám vždy snaží všemožně vyjít vstříc“, dodává obsluha Tomáš Kupka.

Špičková průchodnost, hospodárnost a na první pohled rozpoznatelná preciznost zpracování výsledné řezanky a jsou hlavními argumenty, proč je elegantní žluto – černá sklízecí řezačka k vidění již druhý rok u stejných zákazníků p. Kupky.

 

Při získávání referencí s řezačkami New Holland FR zůstáváme na klatovsku. Zemědělské družstvo Měčín  je z minulosti spjato s rozsáhlou výrobou smažených bramborových lupínků.  V současné době se na 2200 hektarech převážně věnují produkci klasických plodin, jakými jsou pšenice, řepka, ječmen nebo kukuřice. V návaznosti na zahájení provozu bioplynové stanice v roce 2012 zde od stejného roku provozují sklízecí řezačku New Holland FR9060. 

Dlouhodobým partnerem při nákupu mechanizace je společnost ARBO Klatovy, z jejíhož sortimentu je na dvoře společnosti k vidění převážná část strojů. Začátek vzájemné spolupráce se datuje k roku 1992 dodáním kompletního bramborářského programu. Ze závěsné techniky uveďme rozmetadlo průmyslových hnojiv Amazone, senážní vůz Strautmann nebo secí stroj Lemken Solitair. V barvách New Holland jsou zde k vidění traktory od nejmenších řad až po loni zakoupený model T7, mlátičku CX až po řezačku FR9060.

Tu jsme zastihli při sklizni silážní kukuřice, kterou podnik pěstuje na 350 hektarech. Po celý rok je buben osazen konfigurací nožů 2x16, což se za dosavadní dobu provozu prokázalo jako správná varianta. Řezačka je zde vytížena od jara do podzimu sklizni senáží ve dvou sečích, žita metodou GPS a silážní kukuřice. Volba modelu FR9060 se v souvislosti s několikaletými zkušenostmi s provozem stroje ukázala jako správná i z hlediska průchodnosti řezačky mnohdy svažitým terénem.

Značná část pozemků společnosti se nachází na silně erozně ohrožených půdách a jejich obhospodařování podléhá řadě přísných kritérií. Přelomovou změnou v oblasti pěstování kukuřice se pro podnik stal letošní a loňský rok, který se nesl ve znamení testování technologie výsevu kukuřice metodou Strip till.  

 

Autor: Bronislav Hrnčíř, externí spolupracovník AGROTEC, a.s.

ARBO, spol. s r.o.
Hřbitovní 757
339 01 Klatovy
telefon:
+420 376 375 423
e-mail:
arbo@arbo-kt.cz
Toto jsou internetové stránky společnosti ARBO, spol. s r.o., IČO 40522172, se sídlem na adrese Hřbitovní 757, Klatovy II, 339 01 Klatovy, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 588/KSPL. Společnost ARBO, spol. s r.o. je členem koncernu AGROFERT řízeného společností AGROFERT, a.s., IČO 26185610, se sídlem na adrese Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4.
Copyright © 2021 ARBO, spol. s r.o., vytvořil: Petr Tichý (HSD), grafika: www.jak.cz